BİOKENT MENÜ
Your Cart

Kurumsal

Kendimizi, ülkemizde çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirmeye adıyoruz. Bunun için; geri dönüşüm ve bertaraf teknolojilerimizi, yönetim sistemlerimizi sürekli ve etkin bir biçimde uyguluyoruz.

Hedefimiz; atık sektöründe dünyada öncülük eden kuruluşlar arasında saygın yerini alabilmektir.

Misyonumuz:

Çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile, bilimsel gelişmeler ve yasal mevzuatların yeniliklerini takip ederek, yerel yönetimler ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla, kaynağında ayrı toplama, ayırma ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılarak, çevre koruma bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmak; atık yönetimi konusunda yurtiçi ve yurtdışı uygulamalarını dikkate alarak bilgi birikimini sağlamak, Ar-Ge çalışmalarına katılmak, ilgili paydaşlara danışmanlık ve teknik destek vermektir.

Kalite Politikamız:

Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesi çalışmalarını sürdürürken; çevrenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak, geri kazanım bilincini yaygınlaştırmak için sanayi kuruluşlarına, yerel yönetimlere, lisanslı firmalara, tüketicilere ve çalışanlarına eğitimler vermek, ilgili yasal düzenlemelere ve diğer şartlara uyarak , yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla tüm tarafların memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır.