BİOKENT MENÜ
Your Cart
GELECEK İÇİN
GERİ DÖNÜŞÜM

BİOKENT GERİ DÖNÜŞÜM

GERİ DÖNÜŞÜM
Atıklar çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.
DOĞAYI KORUMA
İnsanlar da diğer tüm canlılarla birlikte doğayı tahrip etmeden çevresine saygılı bir şekilde, uyum içinde yaşamalıdırlar. Çevremize verdiğimiz zarar bizi etkileyecektir.
ÇEVRE DOSTU
Gelin hep birlikte daha temiz bir ülke için önemsemediğimiz atıklarımızı yeniden değerlendirerek katkıda bulunalım.
ECO SİSTEM
Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle çevre kirliliğini önleriz.

KONYA GERİ DÖNÜŞÜM

KONYA GERİ DÖNÜŞÜM

Değerlendirilebilen atıklar çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine Konya geri dönüşüm denir.

KONYA GERİ KAZANIM

Değerlendirilen atıkların ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesi sürecine ve sağlanan çeşitli faydalara Konya geri kazanım denir.

PRESLENMİŞ ÇELİK TALAŞI

Hurda talaşların geri dönüşüme kazandırılması için bazı işlemlerden geçmeleri gerekir. Çünkü talaşlar üretim işlemler sırasında soğutma sıvısı,yağ gibi etmenlerle karışmaktadır.

ÇEVRE İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM

Kendimizi, ülkemizde çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirmeye adıyoruz.
Çevre Dostu
Çözümler

GERİ KAZANIMIN ÖNEMİ

Kullanılmış çelik geri kazanılıp üretime sokulduğunda hammadde kaynağı korunmuş olur. 1000 kg. kullanılmış çelik geri kazanılıp tekrar çelik üretiminde kullanıldığı zaman 1050 kg. demir cevherinden, 454 kg. kok kömüründen ve 55 kg. kireç taşından tasarruf edilmiş olunur...

NİÇİN GERİ DÖNÜŞÜM ?

Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız.

GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

1.Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme. 2.Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.

EKONOMİYE KATKISI

Kullanılmış çelik geri kazanılıp üretime sokulduğunda hammadde kaynağı korunmuş olur. 1000 kg. kullanılmış çelik geri kazanılıp tekrar çelik üretiminde kullanıldığı zaman 1050 kg. demir cevherinden, 454 kg. kok kömüründen ve 55 kg. kireç taşından tasarruf edilmiş olunur...