KONYA PRESLENMİŞ ÇELİK TALAŞI

Konya Preslenmiş Çelik Talaşı bölgede yürütülen geri dönüşüm ve atık toplama faaliyetleri sonucunda elde edilen çelik ve metal atıklarından üretilmektedir. Biokent Geri Dönüşüm'ün toplamış olduğu kağıt, cam, metal ve çelik atıkları belirli sınıflandırılmadan geçtikten sonra Konya Preslenmiş Çelik Talaşı üretmek için sınıflandırılan çelik ve metal atıklar kendi içlerinde de kaliteye göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırılmalar sonrasında üretimin sağlanması açısından uzman ekipler tarafından inceltme ve presleme işlemleri yapılarak metal ve çelik atıklar tekrardan preslenmiş çelik talaşı olarak kullanıma kazandırılmaktadır. Konya Geri Kazanım faaliyetleri sonrasında üretilen preslenmiş çelik talaşı hem ağır sanayi de hem de inşaat sektöründe kullanımı yaygın olan bir nesnedir.

Konya Preslenmiş Çelik Talaşı ve Geri Dönüşümdeki Rolü

Konya Preslenmiş Çelik Talaşı hem ağır sanayi de hem de inşaat sektöründe kullanılan bir ürün olduğu için geri dönüşümdeki yeri oldukça önemlidir. Genel olarak ağır sanayide kullanılan demir talaşı ile aynı özelliklerde bulunan metal ve çelikten üretilen preslenmiş çelik talaşı hem diğer materyallerden daha uygun fiyatlarla satıldığı için ekonomiye katkı sağlamakta ve düşük maaliyetle sanayinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu katkılarının yanı sıra Konya Geri Kazanım faaliyetleri sonrasında Konya'daki çevre kirliliğinin azaldığı da görülmüştür.

Konya Preslenmiş Çelik Talaşı ve Ekonomik Katkısı

Konya Preslenmiş Çelik Talaşı üretilirken üretilen ürünlerin kalitesinin uygun olması için ve materyal açıdan fark olmaması için metal ve çelikler kendi arasında sınıflandırılmaktadır. Kendi arasında sınıflandırılan bu ürünler belirli işlemlerden geçtikten sonra presleme işlemi yapılarak kullanıma uygun hale getirilmektedir. Atık ürünler işleme alınarak üretilen preslenmiş çelik talaşları demir talaşları ile aynı sanayi türlerinde kullanılmaktadır. Demir talaşına göre fiyatı daha uygun olan çelik talaşları uygun maaliyetler sanayinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Uluslararası pazarda da talebin çok olduğu Preslenmiş çelik talaşları Türkiye'nin uluslararası pazarda yer almasını sağlamakta ve ülkenin bu alandaki pazarlarda tanınmasında etkili olmaktadır. Genel olarak yapılan ihracatlarda ülke ekonomisine döviz girmesini sağladığı için preslenmiş çelik talaşlarının ekonomide ki yeri de önemlidir.