DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

Geri Dönüşüm Sisteminin 5 Temel Basamağı:

1.Kaynakta Ayırma;

Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.

2.Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama;

Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.

3.Sınıflama;

Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin pik,sfero,çelik,alüminyum ve diğer metallerin sınıflara ayrılmasını sağlar. 

4.Değerlendirme;

Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner. 

5.Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma;

Geri dönüştürülen ürünün yeniden mamül madde olarak kullanıma sunulmasıdır