EKONOMİYE KATKISI

Geri dönüşümün ekonomiye katkısı değişik faydalardan dolayı ve yeniden kullanımı desteklediği için oldukça büyüktür. Özellikle Konya Geri Dönüşüm faaliyetleri sonrasında Biokent Geri Dönüşüm tarafından toplanan kağıt, cam, metal ve çelik materyalleri toplanarak çevre kirliliğini engellediği için hem kamusal alanın temizliğinin sağlanmasında hem de kentin kirlilik oranın azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Geri dönüşüm faaliyetleri sonrasında kentin kirlenme oranı düştüğü için özellikle geri dönüşümün ekonomiye katkısı bu anlamda yerel yönetimler ve belediyeler için oldukça önemlidir. Çünkü geri dönüşüm faaliyetleri sonucunda atıkların oluşmamasından kaynaklı yerel yönetimler ve belediyeler çevre temizliği konusundaki bütçelerini daha düşük tutabilmektedir. Bu da geri dönüşümün ekonomiye katkısında belediye ve yerel yönetimler açısından sağlanan faydayı göstermektedir.

Geri Dönüşümün Ekonomiye Katkısı ve Doğal Kaynak Tüketimi

Konya'nın hem coğrafi konum açısından büyük bir kent olması hem de jeopolitik konumu Türkiye'nin merkezinde olması kent içerisindeki doğal kaynakların önemini ve tüketimini etkilemektedir. Biokent Geri Dönüşüm tarafından yürütülen Konya Geri Kazanım faaliyetleri ile doğal kaynakların tüketimi sınırlandırılmaktadır. Çünkü üretilen ürünler her seferinde doğal kaynak kullanımını gerektirdiği için ya da ürünler üretilirken çevreye kirlilik sağlayabileceği için doğal kaynaklar zarar görebilmektedir. Konya Geri Dönüşüm faaliyetleri ilk üretilen üründen atıkları kullanarak kullanım alanları aynı veya farklı olan ürünleri ürettiği için doğal kaynakların tüketilmesi konusunda zararların önüne geçmektedir. Geri Dönüşümün Ekonomiye Katkısı ise bu anlamda ön plana çıkmaktadır. Burada önemli olan unsurlar şunlardır;

Doğal Kaynak tüketiminin kısıtlanması Konya'da doğal kaynakların korunmasını sağlamaktadır.

Doğal kaynaklar korunduğu için satışı yapılırken veya hammadde olarak kullanılırken fiyatlarında artış olmamaktadır.

Kaynakların fiyatlarında artış olmaması ise kaynaklar kullanılırken arz-talebin dengelenmesini ve belirli fiyat üzerinden satılmasını sağladığı için ekonomik alanda katkı sağlamaktadır.

Konya geri dönüşüm faaliyetleri sonucunda atıl metal ve çeliklerden üretilen Konya Preslenmiş Çelik Talaşı ise hem hammaddesi aranılana uygun ürünlerin artmasında hem de demir ve çelik sanayinde kullanılan bu ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulmasında etkili olduğu için sanayinin gelişmesini ve gelişen sanayi sonrasında ekonominin artmasını sağlamaktadır.